ОГЛЕДИ

Какво може да очаквате от нас ? 

Определяне на индивидуална цена 
Консултиране и яснота относно оптималните решения, вида на услугите, времетраене и очаквани резултати  
Експертна оценка и мнение
Индивидуален подход към всеки отделен автомобил

 

Какво очакваме от вас ?

Да ни уведомите, в случай, че не можете да дойдете в уговорения ден и час
Да направите своя информиран избор, (според предложените от нас варианти)
Да предвидите поне 10 минути  за огледа
Да дойдете с измит в деня на огледа автомобил
Да си запишете дата и час за оглед (по телефон)