ОГЛЕДИ

Защо не може без огледи ?

Единият автомобил не е другия и проблемите, респективно щетите не са еднакви. Огледът е начина да установим конкретното състояние и същинските проблеми на вашия автомобил, както и да подберем оптималния вариант за тяхното отстраняване.

 

 

 

Какво може да очаквате от нас ? 

Определяне на индивидуална цена. 
Консултиране и яснота относно оптималните решения, вида на услугите, времетраене и очаквани резултати.  
Експертна оценка и мнение.
Индивидуален подход към всеки отделен автомобил.

 


Какво очакваме от вас ?

Да ни уведомите, в случай, че не можете да дойдете в уговорения ден 

и час.
Да направите своя информиран избор, според предложените от нас варианти.
Да предвидите поне 10 минути  за огледа.
Да дойдете с измит в деня на огледа автомобил.
Да си запишете дата и час за оглед на телефон 0896 760 916


Важно !

Всички огледи са безплатни и без предварително обвързване за клиента.

За нуждите на сервиза има осигурено специално място за извършване на огледи.