Корекции на драскотини
39 Лв.
Паркирни щети
49 Лв.
Щети от камъчета 
39 Лв.

Всички цени са в лева с включен ДДС

Всички публикувани цени са НАЧАЛНИ и могат да бъдат различни, 

в зависимост от установените при огледа замърсявания и щети. 

За по-подробна информация виж Ценообразуване.