Hi-tech Carnauba wax
185 Лв.
Tеflon
260 Лв.
Nano sealant
345 Лв.

Всички цени са в лева с включен ДДС

Всички публикувани цени са НАЧАЛНИ и могат да бъдат различни, 

в зависимост от установените при огледа замърсявания и щети. 

За по-подробна информация виж Ценообразуване.